شهر نگو، شهر ...؟

سلام به همه دوستاي گلم؛به دليل كمبود مطلب و اينكه اصلا حس و حال نوشتن نداشتم فيلن مي‌تونيد با اين مطلبي كه يكي از بندگان خدا برام ميل زده سر كنيد!
نتيجه گيري با خودتونه!

شهر نگو   »  شهر موشها
اتفاق افتاده از یه دیدگاه دیگه

داشتم تو خیابون راه میرفتم تو یکی از محله های قدیمیه شهر رسیدم به مسجد چون درش به علت کسادی بازار و سرگرمی مردم به کار و. تلاش روزانه و کمبود وقت تخته بوود از کنارش ردشدم و به راهم تو یکی از محله های قدیمیه شهر ادامه دادم در حین راه رفتن تو همین محله قدیمیه شهر بودم که چشمم افتاد به یه خانم نیمه متشخص از همینایی که به جایی شلوار شلوارک میپوشن و به جای مانتو پیرهن استین کوتاه و طبیعتا از همونایی که صورتشون بیشتر شبیه تابلوی نقاشی بوود اونم نه یه نقاشی معمولی از اون تابلوهایی معروف که ادم هیچی ازشون نمیفهمه و فقط به خاطر قره قاطی بودنشون معروف شدن.
خلاصش کنم زیاد سرتون درد نگیره؛من که از اون بچه های به علاوه اون محله قدیمی شهر بودمو همه به من به چشم یه بچه مثبت نگاه میکردن سرمو انداختم پایین تا بیشتر از این به این تابلوی شلمشوربا ننگرم که ییهووو دیدم صدای جیغ میاد و یکی بلند شد رو هوا ولی در همین هنگام به مانند بروسعلی یه کاتای کج زد تو اشکم طرف و طرفو نقش بر هوا کرد .  یه چند دقیقه ای طول کشید تا طرف برسه به زمین خوب که چشمامو باز کردم دیدم بعله همون تابلو نقاشیه وایساده و یه نیشخند زده و داره دستاشو به هم میماله که یعنی بعله سزای ادم بی‌عفت همینه ..............
از اینجا به به بعدشو نمیخواد خیلی دقیق بخونید
رفتم جلو به همون دختره با شلوار استین کوتاه گفتم خانوم چیزی شده ؟ کمک نمیخواهید ؟
که انگار انگار من قاتل باباشم  . چنان با مشت کوبید تو فکم که یه لحظه حس کردم لگنم شکست.بعدشم که من ولو شدم رو زمین شروع کرد به دادو بیداد و فحش دادن که ای فلان فلان شده بی عفت مگه خودت خواهر مادر نداری برو به اونا کمک کن واسه چی مزاحم دختر پاک و معصوم مردم میشی ؟؟؟
هر کس که از اونجا رد میشد یه جوری به من نگاه میکرد که انگاری من راستی راستی ....... ای بابا
هرچی ابرویی که نداشتیم هم این دختر معصوم با این کارش ریخت تو جووب رفت .........
همونجا هم موبایلشو در اورد شماره 110 رو گرف شروع کرد به زمینو زمان فحش دادن یعنی دیگه فکر کنم اون مردمتشخص پشت تلفن رفت خودکشی کرد از بس این دختر معصومو پاک بهش بدو بیراه گفت ..........
بعدشم که اون بنده خدا داشت میپرسید خانم چی شده ؟ اتفاقی افتاده؟ به کمک احتیاج دارید یا نه ؟؟ تلفن قطع شد و شروع کرد به گرفتن یه شماره دیگه ....... بوق بوق
بله بفرمایید...
از اینجا به بعدشو اصلا و اصولا نخونید
هنوز طرف داشت سلام میکرد که باز این دختر متشخص نیم پاچه شروع کرد به فحش دادن من نیییدونم این فوشارو از کجا بلد بوود ؟؟که اگه یکیشو بگم مو به تنتون سیخ میشه.خلاصه اینم مثل همون قبلی افسردگی گرفت از بس بهش بدوبیراه گفته ( با این که من نمیدیدمش ولی مشخص بود افسرده شده بنده خدا ) وسطای دادو بیدادای دختره بود که اون سرباز وظیفه بیچاره که دید اوضاع خیلی خرابه و داره منحرف میشه و فحشهای جدید و نیو یاد میگیره گفت خانوم صبر کنید وصل کنم رئیس یکی ازمحله های بزرگ شهر ....

وصل کردن به رئیس همانا و از سر گرفتن فحشها همانا و ...................
دیگه نمیگم بقیشو برید چند خط بالاتر رو دوباره بخونبد
خلاصه اینم که کارش تموم شد تلفن رو قطع کرد و با لحن پیروزمندانهای گفت اینم سزای کسی که بخواد به من کمک کنه چه بچه مثبت محل باشه چه ریش سفید محل باشه چه پلیس 110 باشه چه رئیس یکی از بزرگترین محله های شهر تهران بزرگ ......................

شهر نگو ، شهر فرنگ 

هنوز از شوكش بيرون نيومدم. اما خواستم به همه ي دوستام و دشمنام خبر بدم كه چقدر خوشحالم كه تو اين شهر زندگي مي كنم. من واقعا افتخار مي كنم كه شهروندي از اين جامعه كثيف هستم. سرم و بالا مي گيرم و با مشت مي زنم تو دهن هر كسي كه بگه امنيت نيست .
حالا ميگم چي شده اينقدر جذاب بوده كه نمي تونم احساساتم رو كنترل كنم.
ديروز بعد از پرتنش ترين هفته كاري كه با يه سري آدم بي منطق كه اصلا معلوم نيست كلمه ي حد يا حدود به گوششون خورده يا نه؟؟ كه به احتمال قريب به يقين نخورده، گفتم برم بيرون يه كم خريد كنم! تنها تفريحي كه از قديم برام مونده! حالا از اينا هم بگذريم.
تمام مانتوهاي مشكي ام رو از كمد ريختم بيرون تا يكي كه مغاير با ارزش هاي اسلامي نيست رو پيدا كنم. من كه آخرش نفهميدم مانتو كه كلا يه لباس اسلاميه چه جوري مي تونه مغاير با ارزش هاي اسلامي باشه؟؟ خلاصه كم آرايش كنيد. موهاتونم تا جايي كه مي تونين مخفي كنين كه كسي با ديدن موهاتون تحريك نشه. از بقيه ريخت و قيافم هم كه حرف نزنم سنگين تره. اصلا ولش كنيم.
حدود ساعت 7 بعد از ظهر بود من خير سرم تو يكي از كوچه هاي،اصلي و قديمي ترين خيابون تهران زندگي مي كنم.
حدوداي 8:30 هم برگشتم خونه.
تو راه برگشت داشتم به روزهايي فكر مي كردم كه با يه بنده خدايي چقدر خريد مي رفتيم و مي گشتيم .غروبها و شبهايي كه تو همين خيابون اصليه تاب مي خورديم. داشتم به همه ي دوست داشتنم كه با يه سري دليل كه دليل نبود، سوء تعبير و برداشت هاي غلط به فنا رفته بود ،. به همه ي احساسم كه اينقدر خرد شده بود كه مريض شده بود و به همه ي جونم سرايت كرده بود ، به دستاي خاليم و به عمق سياهي بعضي از اتفاقات كه ظلمت هم جلوش كم مياره فكر مي كردم. به اين يك سالي كه اينقدر به اينها فكر كردم كه مغزم درد گرفته و فكر بعدي داشت ميومد كه از كنار مسجد محله ام رد شدم و وارد كوچه شدم.
از اينجا رو دقيق به خونيد:
اواسط كوچه بودم حس كردم يكي پشت سرمه، تا بجنبم يه دستش دور كمرم بود و يه دستش لاي پاهام. چنان جيغي كشيدم كه هنوز صداش تو گوشم زنگ مي زنه، اين كه با چه بدبختي پرتش كردم و آن چنان شوكه بودم كه نمي تونستم تكون بخورم فقط ديدم داره در مي ره. همون وسط خشكم زده بود نمي دونم چند ثانيه بعد يه پسري اومد پرسيد چي شده و كو از اين حرفا؟؟
حساب كنيد تو تاريكي شب يه احمق متجاوز بهت حمله كنه. افتضاح بود ، وحشتناك بود. نمي دونم تا خونه چه جوري خودمو كيفمو و بقيه وسايلم رو كشيدم.
اينجا رو دقيق تر بخونيد:
زنگ زدم پليس 110 گفت: برين همون جا وايسين ،مجرم هم پيدا كنين ما بيايم مجازاتش كنيم، ما مسئول فوريت ها هستيم.
بعدش گفت: به ما ربطي نداره به كلانتري زنگ بزنين!
زنگ زدم كلانتري بعد از 1000 تا بوق يه آقاي محترمي گوشي رو برداشت: طلبكارم شد كه هيچي با داد و بيداد وصل كرد رئيس كلانتري...
رئيس كلانتري: خانم چه شكلي بود؟
آخه آدم حسابي تو تاريكي شب يكي تو رو از پشت بچسبه تو چه جوري مي توني اون ديوانه رو ببيني ؟
خانم كجا رفت؟
ديگه داشتم منفجر مي شدم. حتما رفت خونشون؟ البته من كه فكر نمي كنم چنين موجودي خونه و خانواده داشته باشه!
بعد گفت: كار خاصي از دست ما بر نمي آيد .
گفتم : به اون مامورهاي مبارزه به مفاسد اجتماعي بگين به جاي گير دادن به رخت و لباس زن و بچه اي مردم يه گشتي تو محل بزنن. جوابم سكوت بود.
اين رئيس كلانتري يه منطقه بزرگ تهران بود.
يه چيزي يادم رفت ازآقاي رئيس گفتم: ميشه من يه سوال بپرسم؟ گفت: بله اگر من جوابشو بدونم.
پرسيدم اين شهر صاحب نداره؟
جواب داد: خواهرم شما صاحبش هستين!! اين مضحك ترين جمله اي بود كه در تمام ديروز شنيده بودم.
خلاصه دوستان و دشمنهاي عزيز، شما صاحب اين شهر هستين، اما ممكنه  وقتي دارين تو شهرتون راه مي رين يكي ديگه از صاحبان شهر محبت اش گل كنه، بپره بغلتون كنه يه ماچ آبدارم بكنه. اصلا تعجب نكنين!!!
فكر مي كنم اگر اين سرمايه ي عظيم رو ازمون بگيرن، آما بتونيم تو خيابون هاي اين شهر بدون ترس از محبت هاي قلنبه شده راه بريم خيلي راضي تر باشيم.
حالم داره بهم مي خوره............ .!!!!!!!! !!!!!!!!! !!

نتيجه اخلاقي : (اين از خودمه)
1- سر كار بوديم هممون.
2- احتمالا بيماري اسكيزوفرمي قابل درمان نيست اصلا.
4- آيا؟
5- سه نداشتيم!

/ 6 نظر / 9 بازدید
فرياد(کوثر)

می نويسی من هيچ وقت به خواب و رويا فکر نکردم ولی مطلباتو ديدم علاقه مند شدم . اپ کردی خبرم کن به من هم سر بزن بای تا های

فرياد(کوثر)

ببخشين اشتباه شد اخه چند صفحه رو با هم باز کرده بودم. ولی خدائيش قلم فوق العاده ای داری و ماه می نويسی. به من هم سر بزن و اپ کردی خبرم کنبای تا های

امير ارسلان

سلام دوست عزيز به من هم سر بزن ٬ خوشحال ميشم ٬ لينک هم تعويض کنيم که ديگه محشره

سونيا

چقدر قشنگ و راحت می نويسيد . ممنون

على آصغر

عالیه ماهه مثل خودت