تخت جمشيد و ايران باستان ۱

با درود به دوستان گرامي
در اين گفتمان از اين پس به توضيحات فراگيري درباره تخت جمشيد و سپس درباره ديگر موضوعات ايران باستان خواهم پرداخت.
با اين اميد كه ما شناخت بيشتري درباره پيشينيان خود پيدا كنيم و به خود بباليم.
پس به نام اهورامزدا شروع خواهم كرد.

پيشگفتار
====================

تخت جمشيد صدف سنگي كهنسالي است كه گوهر گرانبهاي تابناك فرهنگ و هنر اجداد متمدن ما را قرنها براي ما نگهداري كرده.
اگر ما توانايي شناختن و نگهداري اين صدف كهن را داشته باشيم اين گوهر را كه هر لحظه با پيشرفت علم تابناكتر ميشود‚ براي هزاران سال ديگر در خود حفظ خواهد كرد. ما بايد بدانيم كه اين فرهنگ و هنر كهن براي ما و آيندگان مايه مباهات است. بازديد از تخت جمشيد يعني ديدن‚ لمس و در نهاين باورفرهنگ غني ايران باستان. آگاهي از اين تمدن و فرهنگ كهن چند هزارساله چمان هر ايراني اصيل را پر از اشك شوق كرده‚ سپس آه حسرتي بر دل او مينشاند كه از كجا به كجا رسيديم!!! هنر متفكران و هنرمندان در اين است كه اين آه را به اعتماد به نفس و انرژي تبديل كنند كه آري ما ميتوانيم دوباره بزرگترين تمدن جهان باشيم چرا كه در گذشته بوده ايم.
بازديد از سنگهايي كه در نهايت سكوت‚ صلح‚ نوعدوستي‚ تمدن هنر و زيبايي را فرياد ميزنند ميتواند جرقه اي باشد تا آتش بلند پروازي و پيشرفت را در وجود هر بيننده ايراني روشن كند. اميد است نوشتن اي گفتارها به ايجاد و تقويت آن جرقه كمك كند.

گفتار نخست(پارسه)
==========================

داریوش بزرگ پارسه  را در دشت پهناور و حاصلخيز فارس تکيه بر کوه رحمت بنا کرد؛سايت تاريخي پرسپوليس نمادي از معماري ايلامي ، بابلي، آشوري ، مصري و ... است.
و اين خود گواهی می باشد بر عظمت و شکوه پادشاهی هخامنشی و بزرگی و سرافرازی ملت ایران.


04218.jpg


بنایی که تا آن روز هرگز نظیر آن ساخته نشده بود. داریوش بنایی ساخت که هر تکه تکه آن را ار گوشه و کنار دنیا گرد هم آورده بودند. درشوش، سنگ يادبودي دفن شده است كه بروي آن داريوش بنيانگذار پرسپوليس، جزئيات ساختمان كاخ را چنين توصيف مي‌كند: «تزئينات اين كاخ از مسافت دور آورده شده است. قالب خشت آفتابخش را مردم بابل اجرا كردند. الوار درخت سدر را از لبنان مردم آشور به بابل حمل مي‌كردند و از بابل به كاريه (شهري در جنوب غرب آناتوليا) و مردم ايونيه آن را از كاريه به شوش آوردند. الوار درخت ياكا از قندهار و كرمان آورده شده است. نقره و آبنوس از مصر، تزئينات ديواري از يونان، عاج تراش خورده از حبشه سند و از ازارخوزي (ناحيه جنوب افغانستان) ستون‌هاي سنگي از ايلام و صنعتگران آن يوناني و ساردي بودند. زرگران كه طلا كاري مي‌كردند، مادي و مصري بودند.»04212.jpg


پرسپولیس در منابع یونانی برگرفته از سخن هرودوت می باشد، perse فارس و polis شهر، یعنی شهر پارس ها. اعراب چادرنشین بعد از حمله به ایران و شکست امپراطوری ساسانی چون نمی توانستند در تصور خود بگنجانند که چنین بنایی می تواند به دست انسانها ساخته شده باشد، این مجموعه را محل تخت و تاج جمشید می دانستند و به همین علت آن را تخت جمشید خواندند.(جمشید پادشاه اسطوره ای ایران است که تمام دیوان از او فرمانبرداری می کردند.)
پارسه نامی است که در کتیبه ای بر روی دروازه ملت ها ، داریوش بر آن نهاده است.

04206.jpg

تخت جمشيد محل جشن گرفتن نوروز بود ولي نه نوروزي كه ما امروز جشن مي‌گيريم، بلكه نوروزي ديگر.
نوروز در زمان هخامنشي، انتقال فصل يعني آغاز آن موسوم به بهار اتفاق مي‌افتد. از نظر هخامنشيان نيايش براي سالي كه در پيش است، در اولين روز سال، از همه اوقات موثرتر است. چون فقط در اين هنگام بود كه نمايندگان مردم از سراسر امپراتوري مي‌آمدند تا در ابراز شادي‌ها سال نو شركت كرده و احترام و محبت خويش را نسبت به شاه كه نماينده و سايه خدا بود، ابراز كنند و در عين حال با او به نيايش بپردازند. آنها نيايش مي‌كردند تا شاه و خدا با هم همكاري كنند، چون بلاهاي زميني و آسماني هميشه و به هر دليل اختلاف بين شاه و خدا تلقي مي‌شد.
براي آنها زندگي در گرو تغيير فصول بود و بخاطر همين موضوع شركت نكردن در اجراي مراسم باعث ناهنجاري در تغييرات فصول مي‌شد و براي تمام جامعه امپراتوري، بدبختي ببار مي‌آورد. لذا باروري و بركت در برداشت محصول آينده، بستگي به دعاي دسته جمعي در اولين روز نوروز داشت.


04201.jpgگفتار دوم(پلكان ورودي)
============================

ورودي تخت جمشيد كه يكي از شاهكارهاي معماري جهان است پلكاني است دو طرفه كه 111 پله دارد و مانند دو دست مهربان است كه بر روي شما آغوش گشوده تا شما را از زمين بلند كرده و در سينه خود جاي دهد. براي كوتاه بودن پله ها چند نظريه وجود دارد: عده اي معتقدند با توجه به اينكه بزرگان هر قوم به تخت جمشيد مي آمده اند و اكثر آنها افراد سالخورده اي بودند براي راحتي آنها پله ها را كوتاه ساخته اند تا ابهت و جلال نمايندگان در هنگام بالا رفتن از پله ها حفظ شود.
عده اي معتقدند كه با اسب به درون تخت جمشيد ميرفتند يا براي راحتي حيواناتي كه به عنوان هديه به آنجا برده ميشده پله ها را كوتاه ساخته اند. دو نظريه آخر صحيح به نظر نميرسد زيرا بردن اسب و شتر و گاو و… به جايي كه در روز مراسم سنگهاي آن از زيبايي و شفافي ميدرخشيده و بوي گل از سراسر آن به مشام ميرسيده منطقي به نظر نميرسد.
 

گفتار سوم(دروازه ملل)
===========================

در سوي در ورودي دو گاو ساخته شده بوده كه سر آنها اكنون از بين رفته.
به عقيده ايرانيان باستان و زرتشتيان گاو اولين حيوان آفريده شده توسط اهورامزدا و سرمنشا تمام حيوانات است. در زمان ساخت تخت جمشيد اين حيوان بسيار دوست داشتني بوده است.
در نقش هاي تخت جمشيد گاو به عنوان يابنده و نگهدارنده و نگهبان استفاده شده كه ميتوان گفت سمبل بركت نيز هست. بالاي ورودي و خروجي دروازه 3 كتيبه به سه زبان وجود دارد كه خشايارشا به ياري اهورامزدا اين دروازه را براي تمام ملل ساخته است. به همين علت به آن دروازه ملل ميگويند بعد از عبور از ورودي به سالن انتظار ميرسيم. بقاياي يك كرسي سنگي در اطراف اين سالن وجود دارد. نقش گل نيلوفر بر محل پاشنه در جنوبي مشخص است.

(((((جهت اطلاع دوستان عرض كنم كه تمام صورتهاي داريوش و دو سر دروازه ملل توسط ايت الله مدرس نابود شده)))))

اگر به تخت جمشيد تشريف ببريد پي ميبريد كه سنگ تراشه هاي داريوش هيچكدام صورت ندارد.

گفتار چهارم(گاو بالدار با سر انسان)
===================================

در قسمت خروجي دروازه ملل نيز مجسمه هايي از گاو با بالهاي افراشته عقاب و سر انسان وجود دارد اختلاف بين مجسمه هاي ورودي و خروجي بيانگر اين است كه ساخت هر يك از مجسمه ها نشان دهنده مفهوم خاصي است و هدف از ساخت آنها فقط تزيين نبوده و ميخواستند عقايدشان را براي ما ثبت كنند. داناترين موجود انسان است بال عقاب و بدن گاو نيز در بين موجودات از همه قويترند. اين موجود خيالي شاه را قدرتمندترين موجود و نگهبان كشور نشان ميدهد.

«««هنگامي كه سران به همراه سربازان محافظ از دروازه ملل وارد ميشدند بعد از ورود به راهرو سران به سمت راست رفته و وارد سالن اصلي ميشدند و سربازان مستقيم بسمت دروازه اي كه فرموديد ميرفتند
چون يكي از خصوصيات مهم يك سرباز بلند پروازي است براي همين دروازه اي كه سربازان از ان عبور ميكردند گاو بالدار در نظر گرفته شده‌»»»

گفتار پنجم(حوض سنگي)
=============================

در جنوب شرقي دروازه ملل بزرگترين تخته سنگ تخت جمشيد به وزن 150 تن قرار دارد. درون اين سنگ مانند حوض خالي شده جهت طولي اين حوض موازي با دروازه ملل و ساير كاخهاست. به اين علت بودنش در اينجا نميتواند تصادفي باشد. فرضياتي در مورد كاربرد اين حوض سنگي وجود دارد. كه يكي از آنها اينجا را فواره و آبنما دانسته.

گفتار ششم(ساختمان كلي كاخها)
==================================

هر كس بخواهد بداند كه كاخهاي تخت جمشيد قبل از تخريب چگونه بوده ميتواند در ابتداي بازديد از تخت جمشيد كاخ مهمانخانه را ببيند كه بازسازي شده و به موزه تبديل شده.هر كاخ داراي يك سالن مركزي و يك يا چند ايوان در اطراف آن بوده. ديوارها از خشت ساخته شده بوده اند و سقفها بر روي ستونها و سر ستونهايي از سنگ يا چوب قرار دارند.

گفتار هفتم(كاربرد تخت جمشيد)
================================

مرادي غياث آبادي اين مكان را سمبل ملي ايرانيان و مجلسنماينگان و نخبگان ايران آن روز ايران ميدانسته و آن را مشابه سازمان ملل امروز ميدانند.
بر پايي جشن ها و خزانه نيز در كنار اين امر ميتواند از كاربردهاي تخت جمشيد بوده باشد. عده اي آن را پرستشگاه ميدانند با توجه به وسعت زياد آن روز از رود سند در هند تا رود نيل در مصر و آزادي دين و روش متفاوت اقوام مختلف در پرستش خداي خود اين نظريه درست به نظر نميرسد. نظريه ديگري است كه تا حد زياد مورد قبول است كه تخت جمشيد محلي براي برگزاري جشنهاي مختلف بويژه جشن نوروز بوده است.
پس اگر كسي از دوستان توانايي آن را دارد بايد نوروز رو در پارسه بگره. البته اين كار رو دولت يه زماني كرد كه با اعتراض بسيار روحانيون مواجه شد.

گفتار هشتم(كاخ آپادانا)
============================

آپادانا يعني سالن ستون‌دار. از بيرون درازاي هر ضلع آن به 250 پا مي‌رسد و هر ضلع اطاق مركزي 195 پا مي‌باشد. سه ايوان در سه سوي آن قرار داشت كه عرض هر يك بالغ بر 65 پا مي‌شد. 36 ستون باريك اندام بدون انحنا كه هر چه به طرف بالا مي‌رفت از قطر آن كاسته مي‌شد، تمام بنا را نگه مي‌داشت. قطر هر ستون 7 و بلندي آن 60 پا بود.

04208.jpgهر ستون داراي 48 يا 36 شيار بوده است، برفراز ستون‌ها، سر ستون‌هايي نيز به اشکال شير و جانوري خيالي با بيني عقاب حجاري گرديده بود که گويا مورد پسند واقع نشده، نا تمام آنها را کنار انداخته بودند.

 

04209.jpgسر ستون هايي به بلندي 3 متر و به شكل دو گاو، پشت به هم داده كه با رنگ‌هاي متنوع زنده رنگ آميزي شده بود.

 

04205.jpgدر اندرون كاخ آپادانا جنگلي از ستون‌ها بود كه در ميان آنها ديوارهاي خشتي، تقريباً از نظر پنهان مي‌ماند. چون در چنين فضايي دشوار بود كه شخص بتواند خود را توجيه كند، امكان داشته كه از نظر او رويايي غيرواقعي در وراي اين جهان خاكي، مانند باغ‌هاي مقدس بهشتي جلوه كرده باشد. چون آپادانا يك تالار عام بزرگي بوده كه گنجايش ده هزار نفر را داشته است. كاملاً محتمل است كه هيئت باريافتگان در دايره‌هاي متحدالمركز بسوي شاه كه در مركز مستقر بوده، پيش مي‌رفته‌اند. اين موضوع را مي‌توان از روي حجاري‌‌هاي آن دوره استنباط كرد.

در آن سوي حياط تالار معروف به صد ستون قرار دارد.

كاخ صد ستون
همانطوركه از اسم آن پيداست، صد ستون كل بنا را نگه مي‌داشت و جايگاه مهمانان بود. نكته قابل توجه اينكه تزئينات اين كاخ هم بر حسب عدد 100 بود. كاخ تچر كاخ داريوش و همچنين كاخ آينه، احتمالاً اين كاخ اقامتگاه موقت ويژه در دوره برگزاري مراسم بوده است.

پله آپادانا
اين مكان مهمترين و كهن‌ترين قسمت تخت جمشيد مي‌باشد و خود يك كتاب مصور تاريخي است ، چون از طريق نقش برجسته‌ها مي‌توانيم به سلسله مراتب روابط اجتماعي، نوع پوشيدن لباس و در مجموع فرهنگ آن دوران پي ببريم.04204.jpg


بطور کلي تکميل و پرداخت سراسر بناهاي تخت جمشيد با دقت و حوصله تمام تنجام گرفته بود. بعضي از ديوارهاي سنگي به درخشاني آينه سيقل يافته بود که گويي ريزه کاريهاي حجاري با ابزار کار جواهر سازان انجام گرفته باشد.

گفتار نهم(نقشهاي پلكان شرقي كاخ آپادانا)
=======================================

تخت جمشيد يك آلبوم كهن سنگي است كه اجداد ما آن را براي ما به يادگار گزاشته اند تا با نگاه به اين تصاويربه عقايد‚ بزرگي‚ شكوه و عظمت آنها پي ببريم. چند نمونه از عجايب بزرگ نقش هاي تخت جمشيد در مقايسه با ديگر نقشهاي ديگر تمدنها در زير آورده شده است : در تصاوير تخت جمشيد هيچ كس عصباني نيست‚ هسچ كس سوار بر اسب نيست‚ هیچ كس را در حال تعظيم نميبينيم‚ هيچ كس سر افكنده و شكست خورده نيست‚ هيچ قومي از قوم ديگر برتر نيست و هيچ تصوير خشني در تخت جمشيد وجود ندارد. از افتخارات ديگر ايرانيان اين است كه در ايران هيچگاه برده داري مرسوم نبوده و تصوير هيچ برده اي در تخت جمشيد وجود ندارد.
جعفر صالحي(مدرس هنر): اروپاييان خود را مبتكر گرافيك در 200 سال پيش ميدانند در صورتي كه در تمام تصاوير تخت جمشيد كارهاي گرافيكي است كه در 2500 سال پيش انجام شده و اين سند ديگري از توانايي و هنرمندي اجداد ما ايرانيان است. نقشهاي پلكان ايوان شرقي كاخ آپادانا برگي از تاريخ است كه با زبان تصوير نوشته شده از سه قسمت تشكيل شده: جلو‚ سمت چپ و سمت راست.

گفتار دهم(نقشهاي جلوي پلكان(فروهر) حلقه هاي بالدار)
==============================================

به اعتقاد ايرانيان باستان اهورا مزدا در ابتداي خلقت فرشتگان مقرب را آفريد يك دسته از اين فرشتگان فروهرها هستند كه در نوروز به زمين مي آيند. به همين دليل اول ماه سال را متعلق به فروهرها دانسته و به آن نام فروردين داده اند.
فرشتگان معمولا به صورت موجوداتي بالدار پنداشته ميشوند. با توجه به اينكه شاه با تنه شير و بال عقاب دست احترام به سوي اين حلقه هاي بالدار بلند كرده و اين صحنه مربوط به نوروز است‚ شايد بتوان حلقه هاي بالدار را همان فرشته هاي مقرب درگاه اهورامزدا ناميد كه ما آنها را فروهرهاي آسماني ميناميم. شاهپور شهبازي(باستان شناس) حلقه بالدار را به نام فر ايراني خوانده. اروپاييان به غلط از 100 سال پيش عادت كرده اند اين نشان و انسان بالدار را به نام اهورا مزدا بخوانند ولي هردوت مينويسد ايرانيان عهد هخامنشي نه تنها نقش و مجسمه خدايان خود را نميساختند بلكه يونانيان را به دليل ساخت خدايشان مسخره ميكردند.

گفتار يازدهم(شير بالدار با سر انسان)
===================================

اين حيوانات افسانه اي از نقوش بين النهرين و مصري اقتباس شده اند و همه جا به عنوان نگهبان و پاسدار گنج‚ خانه و معبد به شمار ميرفته اند. اين موجودات تركيبي از سر انسان‚ تنه شير وبال عقاب هستند. اين نقش با ظرافت هر چه تمام تر انديشمندي انسان‚ قدرت و چابكي شير‚ بلند پروازي تيزبيني و هوشياري عقاب را يكجا جمع كرده است و در وجود شاه نهاده زيرا سر اين موجودات به شكل سر شاهاني است كه در تخت جمشيد حجاري شده است.

گفتار دوازدهم(يورش شير به گاو)
=================================

اين تصوير واقعه نجومي آمدن بهار را نشان ميدهد.
شير سمبل خورشيد و گاو نام يكي از برجهاست(ماههاي زمستان). در زماني كه تخت جمشيد را ميساخته اند ورود خورشيد به برج گاو در نزديكي هاي نوروز انجام ميشده به همين دليل گفته ميشود اين تصوير نشان دهنده نوروز و شروع فصل بهار است. ايده ضعيف تري ميگود گاو نشانه ماه و پيروزي خورشيد بر ماه نشانه روشني و طلوع خورشيد است كه در آن زمان به دستور پادشاه جشن بزرگي بر گزار ميشده.

يورش شير به گاو

گفتار سيزدهم(گفتگوي تمدنها در زمان هخامنشيان(در سمت راست پلكان))
===========================

در سمت راست پلكان‚ در چند رديف اول سپاه جاويدان به تصوير آورده شده. پشت سر آنها در رديف بالايي تصوير آورندگان قاليچه‚ شلاق‚ كرسي‚ اسب و ارابه هاي شاهي حجاري شده و در زير آن بزرگان ايران در لباسهاي معروف به پارسي و مادي هستند كه با گل نيلوفري در يك دست‚ دست همديگر را گرفته و با مهرباني و صفا در حال گفتگو به طرف كاخ آپادانا در حال حركتند.
اين تصوير گفتگوي فرهنگها را در 2500 سال پيش نشان ميدهد.
روش لباس پوشيدن‚ آرايش و زيور آلات آنها نشان دهنده مصب بزرگ آنان در دربار است.

گفتار چهاردهم(سمت چپ(هديه آورندگان‚ نمايشگاه هنرها))
================================================

در سمت چپ پلكان نماينگان 23 كشور تحت امر پادشاهي هخامنشي را نشان ميدهد كه يكي از بزرگان ايران در لباس پارس يا ماد دست نماينده اول آنها را گرفته و آنها را همراه با هدايايشان به طرف كاخ راهنمايي ميكنند. مرادي غياث آبادي معتقد است كه اين تصوير نمايشگاه هنرهاي ايرانيان در آن زمان است هدايا قبل از ورود به تخت جمشيد به نمايندگان شاه تحويل داده ميشده است.

كشورهاي تحت فرمانروايي ايران در زمان هخامنشيان:

1- پارس( parsa )

2- ماد( Mada)

3- ايلام(سوزيانا) خوزستان

4-پرثوا (parthava) پارت

5- هريوا( haraiva) ناحيه اي در مسير هريرودـ هرات

6- باختريش( bashtarish )ناحيه اي در مسير عليا و وسطاي آمودريا

7- سوگد( sugada) سغد ناحيه اي در مسير رود زرافشان

8- هورزميش( huvarazmish )خوارزم ناحيه اي در مسير سفلاي رود جيحون

9- درنگيانه( drangiana) ناحيه كرانه درياچه هامون سيستان امروزي

10- هرهوواتيش( harahuvatish )ناحيه جنوبي افغانستان

11- ثتگوش( thatagush )ساتاگيديه بخش مركزي افغانستان

12- گندار( gandara )قندهار امروزي

13- سكاهئومه ورگا (saka haumavaraga )ناحيه جنوبي و غربي درياچه آرال

14- بابيروش( babirush )بابل

15- آثورا( athura )آشور

16- عربابيه( arabaya) عربستان امروزي

17- ارمينه (armina )ارمنستان

18- كت پتوكه( Katpatuka )كاپادوكيه ناحيه شمال شرقي تركيه امروزي

19- سپرد سارد :شرق تركيه

20- يئونه( yauna )يونيه شهرهاي يوناني آسياي صغير و درياي اژه

21- مصر

22- فنقيه

23- سوريه

گفتار پانزدهم(كتيبه هاي خشايارشاه)
===================================

در دو طرف پلكان شرقي كاخ آپادانا دو كتيبه از خشايار شاه حجاري شده كه او پس از ستايش اهورامزدا كه انسان‚ شادي و خوشبختي را آفريده‚ خود را شاه شاهان‚ پسر داريوش هخامنشي معرفي كرده و از اهورامزدا و خدايان مردم ساير كشورها ميخواهد كه از هر آنچه او ساخته محافظت كنند.

گفتار شانزدهم(كاخ تچر(تاچارا))
================================

اين كاخ در قسمت جنوب غربي كاخ آپادانا و 2.5 متر بالا تر از آن قرار دارد. سنگ هاي آنقدر براق بوده كه فرد ميتوانسته عكس خود را در آن ببيند و به همين دليل به اين كاخ كاخ آينه نيز گفته ميشود.مرادي غياث آبادي بر اساس يكي از تحقيقات زبان شناسي تاچارا را به معني شورا ميداند او معتقد است كه تخت جمشيد محل سكونت نبوده اينجا محل مجلس دانايان و فرهيختگان بوده و هر يك از كاخها محل برگزاري جلسه بخشي از نمايندگان بوده است.

گفتار هفدهم(جدال شاه با حيوانات)
=================================

تصويري كه بر بازمانده درهاي شرقي و غربي كاخها نمايانگر است جدال شاه با گاو يا حيوانات خيالي را نشان ميدهد. نام اين حيوانات را اهريمن گذاشته اند كه به نظر نادرست ميرسد زيرا گاو‚ شير و شاهين حيوانات اهريمني نيستند.
يك روش نام گذاري ماه ها استفاده از نام حيوانات است مثلا به مرداد ماه اسد يا شير ميگويند. عده اي معتقدند تركيب حيوانات ماه هاي استفاده يا عدم استفاده از كاخها را نشان ميدهد. نظريه ديگري ميگويد اين تصويرها مبارزه اجداد ما را با مشكلات نشان ميدهد. ولي آنچه كه هيچ جاي ترديدي وجود ندارد اين است كه شاه در هيچ يك از اين جدالها عصباني نيست.

گفتار هجدهم(كاخ مهمانخانه)
===============================
تنها كاخ بازسازي شده تخت جمشيد كاخ مهمانخانه است كه امروزه به عنوان موزه استفاده ميشود. گاه گفته ميشود اين كاخ حرمسراي پادشاه بوده كه قابل قبول نيست زيرا اول در دين زرتشت داشتن بيش از يك زن ممنوع است‚ دوم شاهي كه حرمسرا داشته باشد‚ نميتواند مانند خشايارشاه بر نيم بيشتر از جهان با موفقيت حكومت كند سوم مرادي غياث آبادي معتقد است كه تخت جمشيد محل مسكوني نبوده‚ او اعتقاد دارد با توجه به اينكه در اين بنا 23 واحد مسكوني مجزا يعني دقيقا برابر با تعدا هيئت هاي نمايندگي حجاري شده بر بدنه پلكان شرقي كاخ آپادانا وجود داشته اين محل مهمانخانه نمايندگان است زيرا هر دو در زمان خشايارشاه ساخته شده است.

گفتار نوزدهم(تالار شورا)
===============================
اين كاخ در مركز تخت جمشيد واقع شده و داراي 3 دروازه است. بنابراين به نامهاي كاخ مركزي و سه دروازه نيز خوانده ميشود.
در مركز اين كاخ بر روي زمين‚ سنگي وجود دارد كه يحي ذكا معتقد است از اين سنگ براي تعيين نوروز استفاده ميشده.(بناي معروف به كعبه زرتشت در نقش رستم نيز محلي بوده براي گاه شماري و استخراج تقويم). گفته ميشود اين كاخ محل شورا و برگزاري جلسات شاه با بزرگان كشور بوده است. بر بدنه پلكان آن بزرگان سراسر ايران با لباس مادي در حال گفتگو و بالا رفتن از پله هاي حجاري شده اند.

گفتار بيستم(انسان بالدار(فروهرFAR VAHAR))
=============================
به اين نقش در دين زرتشت نام فروهر داده اند كه نيروي اهورايي وجود انسان است كه پس از مرگ به سوي اهورامزدا برميگردد. در ايران باستان ابتدا تصور ميشد فقط شاهان داراي فروهر هستند شايد به همين دليل باشد كه در تخت جمشيدفقط فروهر شاهان را حجاري كرده اند كه شاهپور شهبازي آن را فرشاهي (فرشاهنشهي) مينامد . با گسترش دين زرتشت اين اعتقاد رواج پيدا كرد كه هر كس يك فروهر مستقل دارد. اين تصوير نمادين ساده زيباترين و موثرترين درسهاي زندگي را در خود جاي داده و هدف از ترسيم آن آموزش زندگي است.
تقسيم فروهر به شكل زير است:
فروهر تصوير انسان بالدار است كه دست راستش را به نشانه دعا بلند كرده. در دست چپش حلقه دوستي خداوند جان و خرد(اهورامزدا) است. بالهاي افراشته دو طرف‚ گفتار‚ كردار و پندار نيك است كه باعث پرواز انسان به سمت بالا ميشوند و انجام همان اعمال بد بالهاي پايين است كه او را به زمين زده و نابود ميكنند و حلقه دور كمر او دايره زندگي را نشان ميدهد كه هر كس خوبي كند خوبي ميبيند و هر كس بدي كند بدي خواهد ديد. دنباله جلويي راستي است كه بايد به دنبال آن رفت و دنباله عقبي ناراستي است كه بايد به آن پشت كرد.

گفتار بيست و يكم(تابلوهاي سنگي خزانه)
============================

در بخش شرقي خزانه دو تابلو سنگي شبيه به هم و قرينه يكديگر كشف شده كه يكي از آنها را همانجا سرپا كرده اند و ديگري را به موزه ايران باستان تهران انتقال داده اند در اين تابلو خشايارشاه بر صندلي نشسته‚ داريوش جانشين وي‚ خواجه سالار و آورنده تيردان به ترتيب پشت سر او ايستاده اند و فردي به نام آرتاپانوس كه مامور معرفي هديه آورندگان به شاه بوده در حال گزارش دادن به اوست. چهار نگهبان پشت سر آنها ايستاده اند. اين دو نقش مربوط به جلوي پلكانهاي شرقي و شمالي كاخ آپادانا بوده كه به خزانه منتقل شده و با نقشهاي افسران با لباس پارس و ماد جايگزين شده است. اين نقشها بخشي از مراسم جشن را نشان ميدهد.

تصويري 3 بعدي از تخت جمشيد

بعدا مطالب ديگه ای رو اضافه ميکنم؛خوش و سلامت باشيد.

/ 5 نظر / 128 بازدید
thelostparadise

هورا.....بلاخره بعد ده دقيقه وبلاگت باز شد....بابا تو ديگه کی هستی...چيکار کردی....بذار بعدا مطالبت رو می خونم

جوجه كلاغ

سلام امروز من می لينکمت ميدونی افرادی مثل تو باعث افتخار ايران زمين هستند من عاشق همه آريايی ها هستم.

ana

سلام مرد اریایی، سال نوت مبارک، این وب و به روز نمیکنی؟

زهرا

aali bood kheyli mamnoonam kheyli kamak kard :)