آخر شانسيم ما بخدا...

نشستم يه قالب درست کردم با ذوق و شوق ولی خودم نميتونم ببينمش،ديگران ميبينن ولی من نه17.gif02.gif خوب ديگه اينم يه جورشه...

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
اهورا

اين که خوبه من يه قالب طراحی کردم که نه تنها خودم نميديدم هيچکی ديگه هم نميديد

آرياک

سلام خيلی زيبا بود مرسی که سر زدی !! آخه مگه ميشه خودت نبينی؟!!!