دوستی،عشق:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بهترين دوست اون دوستی که بتونی باهاش روی يک سکو ساکت بشينی و چيزی نگی و وقتی ازش دور ميشی حس کنی بهترين گفتگوی عمرت رو داشتی.

ما واقعا تا چيزی رو از دست نديم قدرش رو نميدونيم،ولی در عين حال تا چيزی رو دوباره به دست نياريم نميدونيم که چی رو از دست داديم.

اينکه تمام عشقت رو به کسی بدی تضمينی بر اين نيست که اون هم همين کار رو بکنه پس انتظار عشق متقابل نداشته باش،فقط منتظر باش تا اينکه عشق آروم تو قلبش رشد کنه و اگه اينطور نشد خوشحال باش که تو قلب تو رشد کرده.

در عرض يک دقيقه ميشه يک نفر رو خرد کرد ،در يک ساعت ميشه کسی رو دوست داشت و در يک روز و يک روز ميشه عاشق شد ولی يک عمر طول ميکشه تا کسی رو فرا موش کرد.

دنبال نگاهها نرو چون ميتونن گولت بزنن،دنبال دارايی نرو چون کم کم افول ميکنه،دنبال کسی برو که باعث بشه لبخند بزنی چون فقط با يک لبخند ميتونی يک روز تيره رو روشن کرد.کسی رو پيدا کن که تو رو شاد کنه.

دقايقی تو زندگی هستن که دلت برای کسی اونقدر تنگ ميشه که ميخوای اونو از روياهات بيرون بکشی و تو دنيای واقعی بغلش کنی.

رويايی رو ببين که ميخوای،جايی برو که دوست داری،چيزی باش که ميخوای باشی،چون فقط يک جون داری و يک شانس برای اينکه هر چی دوست داری انجام بدی.

آرزو ميکنم به اندازه کافی شادی داشته باشی تا خوش باشی،به اندازه کافی بکوشی تا قوی باشی،به اندازه کافی اندوه داشته باشی تا يک انسان باقی بمونی و به اندازه کافی اميد تا خوشحال باشی.

هميشه خودتو جای ديگران بذار،اگه حس ميکنی چيزی ناراحتت ميکنه احتمالا ديگران رو هم آزار ميده.

شادترين افراد لزوما بهترين چيزا رو ندارن،اونا فقط از اونچه تو راهشون هست بهترين استفاده رو ميکنن.

شادی برای اونايی که گريه ميکنن يا صدمه ميبينن زنده ست،برای اونايی که دنبالش ميگردن و امتحانش کردن.چون فقط اينا هستن که اهميت ديگران رو تو زندگيشون ميفهمن.

عشق با يک لبخند شروع ميشه،با يک بوسه رشد ميکنه و با اشک تموم ميشه.روشنترين آينده هميشه روی گذشته فراموش شده شکل ميگيره.نميشه تا وقتی که دردها و رنجها رو دور نريختی تو زندگی به درستی پيش بری.

وقتی به دنيا اومدی تو تنها کسی بودی که گريه ميکردی و بقيه ميخنديدن،سعی کن جوری زندگی کنی که وقتی رفتی تو تنها بخندی و بقيه گريه کنن.

لطفا اين متن رو برای اونايی بفرستين که براتون ارزش دارن،اونايی که زندگی شما رو لمس کردن،اونايی که وقتی احتياج داشتين باعث شدن بخندين،اونايی که وقتی ناراحت بودين باعث شدن که سمت روشن واقعيت رو ببينين.اونايی که شما مخوايد بدونن که قدر دوستی با اونا رو ميدونين.

اگه اين کار رو نکنين اتفاقی براتون نمی افته ولی تنها شانس روشن کردن روز يک دوست رو با يک نامه از خودتون گرفتين.

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید