نيجريايی ها شادترين مردم جهان هستند

 

.اين مطالعه تاييد می کند که پول خوشبختی نمی آورد

در مطالعه تازه ای درباره ميزان خوشبختی مردم که در 65 کشور جهان انجام شده است مردم نيجريه در صدر و مردم رومانی در انتها قرار گرفتند.

اين مطالعه که در مجله "نيو ساينتيست" بريتانيا چاپ شده است حاکی است که مردم آمريکای لاتين، اروپای غربی و آمريکای شمالی از همتايان خود در اروپای شرقی و روسيه خوشبخت ترند.

تعداد افرادی که از زندگی راضی هستند در نيجريه از ساير کشورهای مورد مطالعه بيشتر بود و پس از آن مردم مکزيک، ونزوئلا، السالوادور و پورتوريکو قرار می گيرند درحالی که جمعيت مردمان شاد در روسيه، ارمنستان و رومانی از ساير کشورها کمتر است.

اما عواملی که باعث احساس خوشبختی مردم می شود می تواند از يک کشور تا کشور ديگر متفاوت باشد و برای مثال درحالی که در آمريکا موفقيت شخصی و قوه بيان مهم ترين معيارها به شمار می روند، در ژاپن مردم به برآورده شدن انتظارات خانوادگی و اجتماعی اهميت بيشتری می دهند.

اين مطالعه ظاهرا مويد همان مثل قديمی "پول خوشبختی نمی آورد" است.

پژوهشگران "مطالعه ارزش های جهانی" ميل به تملک ماديات را عاملی "که شادمانی را سرکوب می کند" توصيف کردند.

 

اين مطالعه ظاهرا مويد همان مثل قديمی "پول خوشبختی نمی آورد"، است. پژوهشگران اين تحقيق می گويند ميزان شادمانی مردم در کشورهای صنعتی از جنگ جهانی دوم به بعد تقريبا ثابت مانده است در حالی که درآمد آنها به شدت افزايش داشته است

 

پژوهشگران اين تحقيق می گويند ميزان شادمانی مردم در کشورهای صنعتی از جنگ جهانی دوم به بعد تقريبا ثابت مانده است در حالی که درآمد آنها به شدت افزايش داشته است.

تنها استثنا دانمارک است که طی سه دهه گذشته بر رضايت مردم آن افزوده شده است.

اين مطالعه در فاصله سال های 1999 تا 2001 انجام شد و اين هفته برای نخستين بار در نشريه "نيو ساينتيست" به چاپ رسيد.

در اين مقاله آمده است: "در اين رده بندی که با توجه به رضايت عمومی از زندگی تهيه شده است زلاندنو در رده پانزدهم، آمريکا در رده شانزدهم و بريتانيا در رده بيست و چهارم قرار گرفت."

اين مطالعه در واقع پژوهشی در زمينه تغييرات سياسی و اجتماعی- فرهنگی است که تقريبا هر چهار سال يکبار توسط شبکه ای بين المللی از دانشمندان امور اجتماعی انجام می شود.

اين مطالعه شامل پرسش هايی درباره ميزان شادمانی مردم و ميزان رضايت آنها از زندگی است.

به نوشته "نيو ساينتيست" هرچند اين گونه مطالعات تازگی ندارد، اما بيش از پيش مورد توجه سياست گذاران کشورها قرار می گيرد.

 

این کمره یا فنره اگه کمره قرش بده

/ 0 نظر / 7 بازدید