تخت جمشيد و ايران باستان(تمدن و هنر ايران باستان)

سلام بچه ها ديگه شبای احيا تموم شد و ما هم اومديم بنويسيم نه تنها سوسک نشديم  بلکه الان رو سرم يه هاله نورم هست21.gif35.gifخلاصه اومدم بنويسم که ديديم اِ اِ پرشين تريده شده توش نه من ميتونم وبلاگم رو ببينم نه ميتونم وبلاگای بقيه برو بچ رو ببينم.سرتونو درد نيارم فقط بگم كه بابا من كه مرض ندارم هی قالب عوض كنم پرشين بلاگ ارور داد خود مسئولين پرشين پاكش كردن و گرنه مارو چه به اونا؛اونا رو چه به ما14.gifالانم سرتونو بيخود درد نميارم فقط مطلب جديد رو كه ادامه بحث تخت جمشيد و ايران باستان بود رو ميگم و رفع زحمت ميكنم و تا چند روز ديگه هم آدرس چند تا از برو بچ دانشو ميزارم تو مثلا33.gifبزاريد فكر كنم آهان 35.gifيادم اومد اميـــــــــــر جون دوست گلم يا همون اميــــــــر بزك خودمون  كه تو وبلاگش اتفاقای دانشگاه رو مينويسه دانشگاه منم كه همون TJ(تهران جنوب) ديگه؛ميريم كه داشته باشيم:::

تمدن و هنر ايران باستان


ايران مهد هنر و فرهنگ در جهان بوده و هست، هنر پيش از اسلام بخش عمده ای از هنر ايران را در بر دارد.

منظور از هنر ايران باستان به طور كلی آن دوره از هنر ايران است كه از ادوار پيش از تاريخ ،آغاز شده و تا قرن هفتم ميلادی ادامه يافته است. ما سعی داريم در بخش هنر، به ترتيب به بررسی اين دوره از تاريخ ايران بپردازيم و در بررسی آن به دلايل مختلف با مشكلاتی از قبيل كمبود اسناد، در دسترس نبودن آثاری كه بدست آمده و نيز عدم توجه به كاوش و تحقيق روبرو هستيم. و تمام اين كوتاهی ها از گذشته به ما رسيده است.

هنر به مفهوم خاص آن، يعنی رشته هايی كه در هنر های تجسمی مطرح هستند نظيرمجسمه سازی ، سفالگری ، كاشيكاری ، نقاشی ، فلزكاری و غيره بررسی شده اند.

هنر ايران باستان مورد توجه بسياری از محققين جهان بوده و هست. اين توجه بنا بر دلايل فراوانی بوجود آمده است. از دلايل بارز اين توجه پيدايش يكی از تمدنهای كهن جهان در اين منطقه بوده است. يعنی ايران امروزی بخشی از منطقه ای وسيع بوده كه مهد يكی از تمدنهای كهن جهان است. اين مهد در غرب تا كنارهای دريای مديترانه و در شرق تا هند امروز، در شمال تا كناره های جنوبی دريای خزر و در جنوب تا سواحل شمالی خليج فارس وسعت داشته است و در همين منطقه اولين دولتهای جهان در حدود پنج هزار سال قبل دربين النهرين (بين دو رود دجله و فرات) بوجود می آيند كه به ترتيب دولتهای سومر، اكد ، بابل و آشور هستند و دليل ديگر وجود اقوامی در خود فلات ايران بوده كه حدودﺃ از 17 هزار سال پيش در ايران زندگی می كرده اند.

قدمت اولين حکومتی كه در فلات ايران بوجود آمده است به 3000 سال پيش باز مي گردد كه به نام دولت ايلاميان است. اما تقريبأ همزمان با ايجاد همين دولت اقوام بيابانگرد آريايی كه از دو سوی دريای خزر بسوی فلات ايران مهاجرت كرده بودند در ايران ساكن می شوند. مهاجرت اين اقوام تقريبأ 4 تا 5 هزار سال پيش آغاز می گردد كه رفته رفته با آموختن رسم شهرنشينی از اولين ساكنان فلات ايران ، در ايران ماندگارمی شوند وهمين اقوام در حدود 2500 سال پيش با ايجاد دولت ماد و سپس هخامنشی ، تمدنهای ايلام وبين النهرين را از ميان می برند . دولت هخامنشی با حمله يونانيان به سرداری اسكندر از بين مي رود و پس از آن دولت سلوكی و سپس اشكانی بوجود می آيد و بالاخره دولت ساسانی روی كار می آيد كه با فتح ايران بوسيله اعراب مسلمان از بين ميرود.

از دلايل ديگر توجه محققين به هنر ايران باستان ، قدرتمند شدن دولتهای ايرانی است كه با استفاده از اقتدار خود،هنرمندان كشور های مختلف را به خدمت می گيرند و امكانات بيشتری در اختيار آنها قرار مي دهند . بنابراين رشته های هنری در ايران رشد قابل توجهی می كند. چنانكه هنر و تمدن دولتهای مختلف جهان را تحت تأثير قرارمی دهد. ودرجهان بعنوان يك مكتب هنری مورد تقليد قرارمی گيرد، و درهنرعصراسلامی ايران هم مؤثر می افتد.

توجه پژوهشگران به هنرايران هرچندبسياری ازمسا ئل گذشته را برای ما روشن كرده ،اما درمواردی هم به ما لطمه زده است. چه با كاوشگرانی كه از حاصل حفاری های خود سوء استفاده كردند و آثار بدست آمده را به موزه های خارجی و مجموعه داران خصوصی فروخته اند. ولی جای خوشحالی است كه هنوز مناطق باستانی ايران كاملأ حفاری نشده ، و با آثاری كه در آينده كشف خواهد شد گذشته بر ما روشن تر خواهد گرديد.

...پيكره سازي و نقش برجسته:


پيكره سازی هنری سه بعدی است . يعنی دارای حجم می باشد و مثل نقاشی در صفحه نيست كه تنها در محيط دو بعدی مطرح باشد .مثل نقشهای برجسته ، مهرها ، كنده كاريهای روی ديوارا(كتيبه ها) و حتی سكه ها ، پس می توانيم آثاری را كه دارای سه بعد هستند و بطور مستقل بيانگر خاصيت بصری خود هستند را در اين رشته بگنجانيم.
__________________________________________________

اولين ساكنان فلات ايران:

قديمي ترين آثار پيكره سازی در سيُلك نزديك كاشان بدست آمده است .و آن دسته چاقويی است كه از استخوان تراشيده شده.

تعدادی مهر از همين منطقه بدست آمده كه شباهت تصويری زيادی با تصاويری كه از شوش در دست داريم ، دارد و اين نشانگر نوعی رابطه ميان سيُلك و شوش می باشد .نقشهايی كه از شوش بدست آمده عبارت از خط ايلامی مقدم است .اگر دقت كنيم ،شباهت تصويری ميان اثر مهرها و شكلهايی كه در اين نوع از خط مطرح است را بخوبی خواهيم ديد.

هر چند اين مقياس از نظر تاريخی كاملأ دقيق نيست . اما بررسی تحول شكلها و شباهت آنها ، بخصوص در يك منطقه حد و مرز تاريخی نمی شناسد . 

آثار بعدی متعلق به مردم دولت ايلام است كه در شوش بد ست آمده است .دولت ايلام كه از تمدن بين النهرين متأثر بوده ، تمدن ، فرهنگ و هنر خود را تا حد زيادی مديون تمدن بين النهرين بوده است ، ازاينرو شباهتهای فراوانی در آثار ايلاميان و آثار تمدن بين النهرين وجود دارد و در آثار بدست آمده از حفاری های شوش و هفت تپه تعدادی پيكره و لوحه بدست آمده كه نشان گرهنر پيكره سازی در ميان ايلاميان است و حال اگر قياسی ميان آثار تمدنهای بين النهرين و ايلام كنيم اين شباهتها روشنتر خواهد شد.

سری بعد در مورد سير تحول پرچم ايران مينويسم... تا بعد23.gif

/ 2 نظر / 114 بازدید
ستاره كوچيكه

سلام!‌نوشته بودی يکی منو تحويل بگيره(!) اومدم فقط تحويلت گرفته باشم (چشمک!). بازم ميام...

marmar

به به به سلاااااااااااااااااااااااااااام!!! چه قالب خوشگلی! چه متن پر محتوايی! بابا به خدا من کم ميارم وقتی ميام اينجا رو ميبينم! ايول! شاد و موفق باشی!