سال 2006 سال بزرگداشت تمدن آريايی

آريايی های عزيز گوش کنن07.gif


حمله نمادين شير به گاو از نگاره های تخت جمشيد. بر اساس اساطير ايرانی جمشيد پايه گذار تمدن آريايی است
حمله نمادين شير به گاو از نگاره های تخت جمشيد. بر اساس اساطير ايرانی جمشيد پايه گذار تمدن آريايی است

خورشيد همدم در دوشنبه

امامعلی رحمان اف، رئيس جمهور تاجيکستان با صدور فرمانی سال 2006 ميلادی را سال بزرگداشت از تمدن آريايی اعلام کرده است. در اين فرمان آمده است که به اين مناسبت در روزهای تجليل از 15 مين سالگرد استقلال تاجيکستان در سال 2006 ميلادی تدابير عيدانه صورت خواهد گرفت.


پيشنهاد می کنم که به خاطر حفظ منبعده و گراميداشت ثروت ذهنی اجداد خويشتن، خاطرنشان ساختن سهم پرارزش نياکان سربلندمان در تاريخ بشر و تحکيم هويت ملی نسلهای آينده تاجيک سال 2006 ميلادی سال بزرگداشت از تمدن آريايی اعلام کرده شود امامعلی رحمانوف

امامعلی رحمان اف، رئيس جمهور تاجيکستان اين پيشنهاد را بار نخست ضمن سخنرانی در جلسه ای که به مناسبت جشنهای 12 مين سالگرد استقلال تاجيکستان و گراميداشت هزاره ناصر خسرو، انديشمند فارس – تاجيک در اوائل هفته گذشته، در شهر دوشنبه صورت گرفت، اظهار کرد.

وی گفت: "من پيشنهاد می کنم که به خاطر حفظ منبعده و گراميداشت ثروت ذهنی اجداد خويشتن، خاطرنشان ساختن سهم پرارزش نياکان سربلندمان در تاريخ بشر و تحکيم هويت ملی نسلهای آينده تاجيک سال 2006 ميلادی سال بزرگداشت از تمدن آريايی اعلام کرده شود."

در فرمان رئيس جمهور تاجيکستان نيز که اخيرا منتشر شده است، تاکيد می شود که با هدف آموزش و تشويق سهم و جايگاه مردم آريايی در تمدن بشری و گسترش روابط ميان مردمان و فرهنگهای مختلف جهان، سال 2006 ميلادی سال بزرگداشت از تمدن آريايی اعلام کرده شود.

نگاه روشنفکران تاجيک به اين بزرگداشت

عده ای از انديشمندان و روشنفکران تاجيک از اين اقدام پشتبانی کرده و آن را گامی مهم در شناخت جايگاه تمدن آريايی در جهان دانستند. صفر سليمانی، رئيس پژوهشگاه فرهنگ و اطلاعات واقع در شهر دوشنبه در اين رابطه می گويد:


تجليل بزرگداشت تمدن آريايی از نظر سياست جهان امروزه يک ذره خطرناک هم می نمايد و يک ذره شبيه آن است که ملی گرايی می شود. در جهان امروز ملی گرايی قابل قبول نيست. مومن قناعت

"جشن تمدن آريايی در سال 2006 ميلادی يک واقعه مهم برای ماست، چرا که همه تمدنها يک سرچشمه ای گرفته اند از هويت ملی. برای شناخت هويت ملی و با هم پيوند دادن همه فرهنگها برگزاری اين جشن خيلی مهم است. زيرا آن برای تاجيکستان، ايران، افغانستان، قسما هند يک حوزه مهم فرهنگ آريايی را تشکيل می دهند، مهم خواهد بود."

گلرخسار صفی اوا، شاعر تاجيک ابراز داشت که اين اقدام بايد بيشتر جنبه عملی پيدا کند: "ما بايد يک کنسپسيون داشته باشيم تا بگوييم که از اين اقدام چه می خواهيم. فرهنگ آريايی تاريخ چند هزار ساله دارد. جمع آوردن فرهنگ آريايی که 7 هزار سال را در بر می گيرد، به جهان معرفی کردن اين فرهنگ يا ساختن موزه آريايی در هوای گشاد (فضای باز) در تاجيکستان، ايران و يا افغانستان. همه اين بايد پيش نظر باشد."

در همين حال مومن قناعت، شاعر و يک شخصيت سياسی و فرهنگی در تاجيکستان بر اين نظر است که اين اقدام در وضع فعلی جهان می تواند منجر به بروز نفهميها شود، زيرا آن تا اندازه ای تدبير ملی گرايانه و خطرناک به نظر می رسد:

"تجليل بزرگداشت تمدن آريايی از نظر سياست جهان امروزه يک ذره خطرناک هم می نمايد و يک ذره شبيه آن است که ملی گرايی می شود. در جهان امروز ملی گرايی قابل قبول نيست."

بزرگداشتی فرهنگی و نه سياسی

اين در حالی است که مقامات فرهنگی دولت تاجيکستان گفته اند که اعلام سال 2006 ميلادی به عنوان سال بزرگداشت فرهنگ آريايی هيچ انگيزه سياسی ندارد و تنها به خاطر معرفی و شناخت ارزشهای گران بهای اين تمدن به جهانيان و به ميراث گذاشتن پديده های ارزشمند آن به نسلهای آينده بشری است.

بر اساس فرمان رئيس جمهور تاجيکستان در باره اعلام کردن سال 2006 ميلادی چون سال بزرگداشت از تمدن آريايی حکومت اين کشور موظف شده است که هيات کميته تدارکات جشن واره تمدن آريايی را تاسيس و برنامه های جشنی به اين مناسبت را تهيه و به دولت ارائه کند.

/ 1 نظر / 8 بازدید
خودم

وبلاگتون خيلی جالب و متنوع هست . البته همه رو گذرا خوندم تا بعدن خاموش کنم بخونم ولی واقعاْ عاليه ......